METABOND

Úvod METABOND

Prečo METABOND ?

 

Pri väčšine motorových vozidiel sa 25% energie vytvorenej pohonnou hmotou stráca trením.

Túto ztratu znižujú produkty Metabond približne o 60 %.

Nano keramické častice se pomocou motorového oleja dostanú na miesta, kde vzniká trenie.


Tieto častice sa dostnú do povrchových nerovností kovových plôch /valce, piesty , ložiská, ozubené kolesá, atď / kde sa priľnú k povrchu.Priľnuté častice okrem zníženia trenia zmenšujú problémy s netesnosťou. Vo výfukových plynoch sa výrazne zníži množstvo jedovatých látok a zároveň sa zníži  spotreba oleja.


Keramické častice použité v prípravkoch METABOND vďaka svojim rozmerom nezapchávajú olejový filter, nakoľko sú menšie než otvory vo filtračnom médiu. Vďaka chemickému zušľachtovaniu kovových povrchou zaisťujú produkty ideálne podmienky pre olejový film a tým značne zvyšujú životnosť zariadení.


Pridaním polykeramických prvkou k zušľachtení kovových povrchov majú produkty mimoriadne nízky trecí koeficient. To znižuje odpor pri pohybe súčiastok spaľovacieho motora, čo je spojené so zvyšovaním výkonu motora a znižovaním spotreby pohonných hmôt.

Vďaka používaniu produktov METABOND pri nových zariadeniach je možné dosiahnúť až trikrát dľhšiu životnosť

 

Aditíva do oleja

Aditíva do oleja

5 podkategórií
Aditíva do nafty

Aditíva do nafty

5 produktov
Copyright 2013 - 2020 © www.autosuciastky.biz